ריביות משכנתא מומלצות

שנת 2019 נפתחה בהמשך מגמה של 2018 הריבית נשארת ללא שינויים מהותיים.
במסלולים בריבית משתנה חלו עליות שאינן נובעות מעליות במחירי הגיוס של הבנקים אלא מהגדלת המרווח הבנקאי עליהם. למשל במסלול הפריים בו היתה נהוגה הפחתה של 0.9% מריבית הפריים, השתנתה ההפחתה לממוצע של 0.4% ומגלמת עלייה של כחצי אחוז בריבית.
נתוני בנק ישראל משקפים את הריבית הממוצעת בשוק המשכנתאות בשני מסלולים מרכזיים:
קבועה לא צמודה למדד (ק.ל.צ)- במסלול זה התייקרה הריבית לתקופה של 25 שנים מאז חודש מאי 2015 מרמה של 3.59% לרמה של 4.2 עליה מצטברת של 0.61%
קבועה צמודה למדד- במסלול זה התייקרה הריבית לתקופה של 25 שנים מאז חודש מאי 2015 מרמה של 2.57% לרמה של 3.2%.
מגמה נוספת שבולטת מאוד בחודשים האחרונים היא הדיפרנציאציה בריבית שמציעים הבנקים למשכנתאות ללווים באחוזי מימון גבוהים של 70% עד 75%. באחוזי מימון אלו עליית הריבית היא מעל הממוצע ומסתכמת בעלייה מצטברת של 1.0% לעומת הממוצע שעומד על כ- 50%.
עליות הריבית הללו הביאו לעליה משמעותית של ההחזרים החודשים במשכנתא. אם נשווה משכנתא בגובה של 1 מיליון ₪ לתקופה של 25 שנים שנלקחה בחודש מאי 2015 לעומת משכנתא שנלקחת כעת, נקבל החזרים חודשיים הגבוהים בכ200 ₪. בסה"כ התייקרות מצטברת של כ- 50000 ₪
העלאות הריבית בעולם משפיעות על השווקים בארץ וגורמות למחירי הכסף לעלות ולכן צפויות עוד התייקרויות של הריבית בהמשך.
תמהיל המשכנתא הממוצע גם הוא השתנה- יותר ויותר לווים מבצעים בו 2 שינויים עיקריים:
הראשון- הארכת תקופת המשכנתא ב-2 עד 5 שנים.
השני- מעבר למסלולים צמודי מדד שהריבית ההתחלתית בהם נמוכה יותר לעומת מסלולים שאינם צמודים למדד.
מגמת השינוי בתמהיל הממוצע נובעת מהעובדה שלווים רבים, בעיקר זוגות צעירים שלוקחים משכנתאות באחוזי מימון גבוהים וסופגים עליות משמעותיות בריבית מחפשים דרכים להוזיל את ההחזרים החודשיים. הארכת תקופת המשכנתא ומעבר למסלולים צמודי מדד מאפשרים את זה.
המלצתנו לרוכשי דירות שיש להם תשלומים עתידיים לעוד 4-8 חודשים היא להקדים את התשלומים הללו ולקחת את המשכנתאות בהקדם על מנת לשריין לעצמם את ריביות המשכנתא הקיימות לפני שיעלו.

מסלול תקופה (שנים) טווח ריבית מומלץ
קבועה צמודה 8 עד 10 2.3% עד 2.7%
קבועה צמודה 11 עד 12 2.8% עד 3.00%
קבועה צמודה 13 עד 15 3.1% עד 3.33%
קבועה צמודה 16 עד 17 3.4% עד 3.50%
קבועה צמודה 18 עד 20 3.50% עד 3.6%
קבועה צמודה 21 עד 25 3.65% עד 3.85%
קבועה צמודה 26 עד 30 4.00% עד 4.25%
קבועה לא צמודה 103.00% עד 3.5%
קבועה לא צמודה 153.50% עד 4.00%
קבועה לא צמודה 20 4.00% עד 4.50%
קבועה לא צמודה 254.75% עד 4.90%
קבועה לא צמודה 30 4.95% עד 5.30%
פרייםעד 30 0.80% עד 1.60%
משתנה כל 5 שנים צמודה למדד עד 30 2.75% עד 3.55%
משתנה כל 5 שנים לא צמודה למדד עד 303.55% עד 3.95%
עוגן מק"מ עד 302.90% עד 3.40%
סגירת תפריט